Menu

Diecezjalny marsz dla życia

Limanowa, 9 października 2016
Marsz dla Życia i Rodziny - w tym roku w Limanowej !
Marsz odbędzie się w ramach ogólnopolskich obchodów XVI Dnia Papieskiego oraz 50. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Te wesołe pochody stały się znakiem czasów - to wyrazista, nośna, bardzo współczesna forma wyrażania swoich poglądów: “tak” dla życia i rodziny, “nie” dla cywilizacji śmierci. Jaka jest historia Marszów? Jakie cele im przyświecają? Jak będzie przebiegać Marsz w Limanowej i jak Ty możesz się włączyć? - o tym poniżej.
Hej, hej, rodzina jest OK!

Historia marszu.
Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w Warszawie 4.06.2006r. z inicjatywy organizacji pozarządowych (Fundacji Narodowego Dnia Życia oraz Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi). W kolejnych latach w organizację Marszu włączały się różne stowarzyszenia, ruchy katolickie i prorodzinne. Marsze zyskiwały coraz większą popularność, o czym świadczy wzrastająca liczba uczestników (w XIII edycji - 10 tys.) i coraz więcej miast podejmujących tę inicjatywę (w 2016 - 140 miast). Rolę Marszu najlepiej wyrazili sami organizatorzy - jest to ”manifestacja przywiązania do wartości rodzinnych (opartych jedynie o małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny) oraz poszanowanie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci”. O tym, jak duży nacisk położony jest na promowanie i ochronę rodziny, świadczy hasło, pod którym odbywały się Marsze w poprzednich latach.
Hej, hej, hej, rodzina jest OK!
“Z rodziną najlepiej…” “Rodzina receptą na kryzys”. Bardziej szczegółowo idee Marszu ilustrują natomiast napisy niesione na transparentach i wykrzykiwane przez uczestników, np. ”Rodzina jest super!”, “Chłopak i dziewczyna to normalna rodzina!”, “Stop dewiacjom, NIE dla gender!”, “Stop seksualizacji naszych dzieci!”, “Mama i tata najpiękniejszy skarb świata!”, “Duża rodzina niebo przypomina!”, “Życie jest cudem!”, “Wszyscy byliśmy zarodkami!” itp. Marsze dla życia to nie tylko polska specjalność. W podobnym stylu organizowane są marsze w wielu miastach, głównie stolicach, całego świata (Waszyngton, Rzym, Paryż, Bruksela, Lizbona, Lwów). Towarzyszą im katolickie Msze Święte, konferencje, koncerty i kontrmanifestacje środowisk proaborcyjnych, jednak o dużo mniejszej skali. Ciekawostka - w 2010 r. odbył się wirtualny Marsz dla Życia. Trasa przebiegała dookoła Washington Mall. Internauci mogli ją “przebyć” poprzez awatary, które reprezentowały ich na wirtualnej demonstracji (wzięło w nich udział 75 tys. osób).
Marsz w Dicecezji Tarnowskiej.
W Diecezji Tarnowskiej zainicjował marsze Jacek Bulzak. Pierwszy oficjalny marsz odbył się w Tarnowie 10 pazdziernika 2010, w Nowym Sączu był drugi w 2011, poźniej Mielec (2012), Bochnia (2013), Dębica (2014), Brzesko (2015). W tym roku przyszła kolej na Limanową. Marsze są połączone z obchodami Dnia Papieskiego.
Wszyscy jesteśmy wezwani.
Celowości podejmowania tak różnorodnych form w obronie życia nie trzeba uzasadniać - żyjemy w cywilizacji śmierci. Optymistyczne jest to, że zrodził się oddolny ruch obywatelski, broniący życia i rodziny, o czym świadczy coraz większa liczba organizacji, stowarzyszeń i ruchów pro life (w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia jest ich ponad 80). Organizacje te podejmują wiele cennych inicjatyw, które mają obudzić i zmobilizować społeczeństwo do aktywnego włączania się w te działania. Przykładem może być Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci (trwająca już 35 lat!), Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, obywatelskie projekty ustaw, wysyłanie petycji do organów rządowych, zbieranie podpisów pod protestami itp. W te różnorodne formy aktywności społecznej w szczególny sposób wpisują się Marsze dla Życia. Jak pisze J. Bulzak: “W dzisiejszych czasach forma publicznej manifestacji jest dla różnorakich oddolnych ruchów i grup umownym językiem komunikowana opinii publicznej spraw społecznie ważnych. Skoro jest to język zrozumiały dla współczesnego człowieka, warto i w ten sposób do niego przemawiać. Marsz jest więc jednym ze sposobów realizacji misji prorockiej chrześcijan.” Wspólnym mianownikiem tych działań jest aktywność jednostek - nieraz szarych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za innych. Święty Jan Paweł II, który nie bez przyczyny patronuje Marszom w Diecezji Tarnowskiej, wielokrotnie podkreślał, że obrona życia to obowiązek nie tylko chrześcijanina, ale każdego człowieka. Przytoczmy kilka wypowiedzi: “obrona i promocja życia nie są niczyim monopolem, ale zadaniem i odpowiedzialnością wszystkich.” (EV 91) “Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny, która obowiązuje wszystkich ludzi.” (Kalisz, 1997 r.) “Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do narodzenia się.” (Rzym, 27 lutego 1979 r.) “Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae) “Wyzwanie, przed którym stajemy u progu trzeciego tysiąclecia, jest trudne: tylko zgodna współpraca wszystkich, którzy wierzą w wartość życia, pozwoli uniknąć klęski cywilizacji i jej nieobliczalnych konsekwencji” (EV 91) Jak więc widzimy, święty Jan Paweł II mówi wprost “Walczcie”, a papież Franciszek kontynuuje “Niech każdy czuje się wezwany do tego, by kochać życie i służyć mu, by je przyjmować, szanować i krzewić, zwłaszcza kiedy jest kruche i potrzebuje troski oraz opieki, od łona matki aż do jego końca na tej ziemi.”
Co jeszcze można zrobić?
Maszerować! - Poświęcić swój czas, podjąć trud i ryzyko zmęczenia, aby zamanifestować swoje “tak” dla życia. Wziąć udział w naszym Marszu, który odbędzie się w tym roku 9 października w Limanowej. O godzinie 12 w bazylice zostanie sprawowana Msza Święta, po której mieszkańcy naszego miasta oraz goście, którzy przybędą z terenu całej diecezji tarnowskiej wyruszą ulicami Limanowej. Chcemy zademonstrować wartości chrześcijańskich rodzin i przekonać wszystkich, że każde poczęte dziecko jest darem od Boga. Po zakończonym marszu, w parku miejskim będzie miał miejsce poczęstunek i mały festyn rodzinny.
Dlaczego właśnie Marsz?
Bo wg. Jacka Bulzaka: “budzi społeczną świadomość - ludzie lepiej przyjmują każdy pomysł, gdy go przeżyją na własnej skórze”. Można jeszcze dodać: bo podczas marszu aktywizujemy całego siebie, zarówno sferę duchową jak i cielesną. Modlimy się, prosimy, protestujemy - nie tylko umysłem i sercem, ale również (a może głównie) ciałem: nogami - bo maszerują i bolą, rękami - bo wznoszą się ku niebu, machają, niosą chorągiewki, podnoszą dzieci do góry, łączą się w geście wspólnoty i pojednania, ustami - bo wymawiają słowa modlitwy, śpiewają i wznoszą okrzyki (radosne!), uszami - bo słuchają tekstów modlitw, pieśni i słów prowadzącego, aby to wszystko zapamiętać i przechować w swoim sercu. I wreszcie oczy - wznosimy je ku niebu, szukając Boga rozglądamy się wokół, aby dostrzec człowieka i patrzymy pod nogi, aby się nie potknąć. Ale przede wszystkim te oczy podziwiają piękno świata, stworzonego przez Boga, piękno ludzi - młodych i starych, dzieci i dorosłych i podziwiają wielkość Boga przejawiającego się poprzez piękno stworzeń.
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Coś co potocznie nazywamy Duchową Adopcją, to tak naprawdę w pełnym brzmieniu "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą". Już z samej nazwy można wywnioskować nieco informacji o istocie całej akcji. Nie ma to nic wspólnego z prawną adopcją dziecka po urodzeniu przez rodzinę zastępczą, a polega raczej na objęciu modlitwą przez jedną osobę dziecka poczętego wybranego przez Boga Dawcę Życia. Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyżeczenie i obejmuje czas wzrostu dziecka w łonie matki, czyli 9 miesięcy. Do zobowiązań adopcyjnych należą: odmawianie każdego dnia jednej Tajemnicy Różańca Świętego oraz podanej na stronie internetowej, do której link znajduje się poniżej modlitwy „Panie Jezu”, a także dobrowolne postanowienia.Więcej informacji, które pomogą rozwiać wszelkie wątpliwość, można znaleźć na stronie internetowej duchowa-adopcja.pl

Skoro więc obrona życia to “zadanie” i “każdy jest wezwany” jak realizować to w praktyce? Dr med J. Willke z USA, światowej sławy obrońca życia, wskazuje cztery drogi:
I Modlić się - Rola modlitwy jest fundamentalna - ona powinna poprzedzać każde ludzkie działanie. Każdy z nas powinien podjąć systematyczną i wytrwałą modlitwę - uczestnictwo we Mszy Św., włączenie się w Krucjatę Modlitwy w Obronie Dziecka Poczętego, podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, krótka modlitwa “Zdrowaś Maryjo...”, “Pod Twoją obronę...” itp.
II Uczyć się - Powinniśmy zdobywać rzetelne informacje, oparte na argumentach ze świata nauk medycznych, historycznych, prawnych, socjologicznych. Tylko one dadzą nam argumenty, którymi możemy zwalczać fałsz i dezinformację, szerzoną przez media i środowiska liberalne.
III Uczyć innych - Uczyć innych to znaczy zawsze i zdecydowanie opowiadać się za życiem, demaskować metody zwolenników aborcji, przekazywać prawdę o rozwoju dziecka, przypominać, jaki jest Boży plan w odniesieniu do człowieka. Zadanie to można spełniać w różnoraki sposób: poprzez media, akcje w szkołach, parafiach, wykorzystywanie materiałów pro-life w gablotach, przychodniach lekarskich, stronach społecznościowych w internecie itp.
IV Pomagać - Pomocą należy objąć głównie samotne matki i rodziny wielodzietne, ale także chorych, starych i samotnych, udzielając wsparcia materialnego i duchowego. Można to czynić przez instytucje społeczne, organizacje charytatywne, telefony zaufania, itp., ale także przez osobisty kontakt z człowiekiem potrzebującym pomocy.
Pontyfikat Świętego Jana Pawła II był wielką promocją rodziny i jej fundamentalnych wartości, szczególnie ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Poprzez organizację Marszu chcemy włączyć się w nauczanie Papieża Polaka, co ma szczególne znaczenie w roku obchodzenia Jubileuszu 50-lecia Koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej Bolesnej.

Taki jest cel tego Marszu - pokazać, że jesteśmy piękni - bo żyjemy! Że życie jest piękne! Że świat, który otrzymaliśmy we władanie jest piękny! I jak dobry jest Bóg, który dał nam to wszystko w darze. Nie pozwolimy tego zmarnować!
"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie"
~ Jan Paweł II
Plakat spotkania
9 październik 2016
Plan VIII Diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny
12:00
Msza Święta w Bazylice limanowskiej
13:00
Przemarsz ulicami miasta
14:00
Piknik rodzinny w Parku Miejskim
Wszelkie prawa zastrzeżone © Diecezialny marsz dla życia, Limanowa 2016